Hepatolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.