Hepatoma teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer tümörü, hepatom.