Hepatomalacia teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.