Hepatomegaly teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.