Hepatomelanosis teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer melanozu.