Hepatorrhexis teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer yırtılması.