Hepatoscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer muayenesi.