Hepatotoxin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.