Heptad teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.