Heptaploidy teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.