Heptogram teriminin tıbbi anlamı; n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.