Heptose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.