Herberden's Disease teriminin tıbbi anlamı; 1. Küçük eklemlerde nodüllerle müterafık romatizma; 2. Angor pectoris;