Hereditaria teriminin tıbbi anlamı; İrsi saçsızlık, herediter alopesi