Hereditary Diseases teriminin tıbbi anlamı; İrsi hastalıklar.