Heredity teriminin tıbbi anlamı; n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.