Heredopathia teriminin tıbbi anlamı; n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.