Heredosyphilis teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital frengi.