Hernioid teriminin tıbbi anlamı; a. Fıtıksı, fıtığa benzer.