Herniology teriminin tıbbi anlamı; n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.