Herpes Gravidarum teriminin tıbbi anlamı; Gebelik esnasında gelişen deri üzerinde içi su dolu veziküllerin oluşmasıyla belrigin virütik durum.