Herpes Ophthalmicus teriminin tıbbi anlamı; Beşinci kafa çiftinin oftalmik dalına ait olanl ve H. Zoster tarafındanmeydana getirilen hastalık.