Herpes Simplex teriminin tıbbi anlamı; Herpes simplex adlı virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgeleri üzerinde yaygın küçük veziküller oluşmasıyla belirgin akut enfeksiyon.