Herpetic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.