Herter-Heubner-Gee Disease teriminin tıbbi anlamı; Çöliaki adı da verilen bu hastalık çocukalrda görülür, suprue olması çok muhtemeldir;