Hertzian Ray teriminin tıbbi anlamı; Boşlukta uzun dalgaların elektrikle uyarılmasından meydana gelen ışınalr;