Hesperidin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.