Heteradenoma teriminin tıbbi anlamı; n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.