Heterochromatin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.