Heterochronia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.