Heterocladic teriminin tıbbi anlamı; a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.