Heterocyclic Compound teriminin tıbbi anlamı; biochem. Halkaları değişik atomlardan meydana gelen organik cisim;