Heterocyclic teriminin tıbbi anlamı; n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.