Heteroerotism teriminin tıbbi anlamı; n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.