Heterogamy teriminin tıbbi anlamı; n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.