Heterogenesis Rhythm teriminin tıbbi anlamı; (Kalb) stimülüslerin özel iletim içindeki veya dışındaki anormal bir foküsten çıkması.