Heterogenous System teriminin tıbbi anlamı; Farklı yapıda olan sistemlerin bir araya gelmesi;