Heterolateral teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.