Heterologous Stimulus teriminin tıbbi anlamı; duygu cihazının bütün sinirlerine tesir edebilen uyaran;