Heteronymous Hemianopsia teriminin tıbbi anlamı; Her iki göz görme alanlarının birbirine ters (bir tarafta sağ diğer tarafta sol) yarı kesimlerinin körlük göstermesi hali;