Heteropathy teriminin tıbbi anlamı; n. Zıddı ile tedavi.