Heterophonia teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.