Heterophoria teriminin tıbbi anlamı; n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.