Heterophoric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.