Heterophthalmia teriminin tıbbi anlamı; v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.