Heteroplasm teriminin tıbbi anlamı; n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.