Heteroplastic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.