Heteroploid teriminin tıbbi anlamı; a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.