Heteroploidy teriminin tıbbi anlamı; n. Heteropolid olma hali.