Heteropsia teriminin tıbbi anlamı; n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.